IGP programma

VZH

Voordat een hond een IGP examen mag doen, moet deze eerst VZH gehaald hebben. VZH bestaat uit 2 onderdelen. Àppel en een sociaal gedeelte. Bij het àppel moet de geleider en hond verschillende gehoorzaamheidsoefeningen laten zien. Als dit voldoende is moet daarna nog een sociaal gedeelte gedaan worden. Hierin moeten de geleider laten zien dat zijn/haar hond niet agressief is of bang.

 

IGP

Het IGP bestaat uit 3 onderdelen. Hoe verder een hond komt hoe hoger het niveau is wat gevraagd wordt. Hieronder staat een korte samenvatting van de verschillende onderdelen.

 

Speuren

Bij het speuren wordt een spoor uitgelegd met hierop verschillende kleine voorwerpen. De hond moet dit spoor zelfstandig uitwerken. Dit doet hij met zijn neus. De voorwerpen die neergelegd zijn op het spoor moet de hond verwijzen. Dit kan hij doen door er bij te gaan liggen, zitten of staan. Of de hond apporteert de voorwerpen. 

 

Àppel

Hierbij worden er verschillende gehoorzaaheidsoefeningen gedaan. Waaronder volgen in verschillende tempo's, zit, af en sta oefeningen. Maar ook moet de hond apporteren, afliggen aan de kant en vooruit gestuurd worden,

 

Manwerk

Bij het manwerk heeft de hond geleerd om op een mouw te bijten. De hond moet laten zien dat hij niet bang is voor de pakwerker. Dit gebeurd door een aantal bijtoefeningen. Maar ook moet de hond laten zien dat hij gehoorzaam is. Op commando moet hij de mouw loslaten en met zijn geleider meevolgen.

 

IGP reglement

IGP is een internationaal programma. In het reglement is geschreven wat de regels zijn. Hierin staat ook genoemd hoe de oefeningen uitgevoerd moet worden en hoe deze beoordeeld worden. Het reglement kun je vinden via deze link IGP Reglement.

(©) hondensport-drenthe